Our privacy policy has changed.

View policy

Logo

Diddymu’r Ddeddf Crwydradaeth

English / Cymraeg

Ni ddylai unrhyw un gael ei ystyried fel troseddwr am fod yn ddigartref neu’n amddifad. Ond mae’r Ddeddf Crwydradaeth, sydd wedi hen ddyddio ac a sefydlwyd yn 1824, yn gwneud cysgu ar y stryd neu fegera yn drosedd yng Nghymru a Lloegr. Mae Crisis, Centrepoint, St Mungo’s, Homeless Link, Shelter Cymru, Cymorth Cymru a’r Wallich yn galw am ddiddymu’r Ddeddf Crwydradaeth.

Nid yw’r Ddeddf Crwydradaeth yn gwneud unrhyw beth i ddatrys yr hyn sydd wrth wraidd digartrefedd. A dweud y gwir, mae’n llawer mwy tebygol o wthio rhywun ymhellach oddi wrth y gwasanaethau hanfodol sy’n eu helpu i symud oddi ar y stryd. Llwythwch ein papur gwybodaeth

Bydd Llywodraeth y DU yn adolygu’r Ddeddf Crwydradaeth yn fuan – felly nawr yw’r amser i gyflwyno’r achos dros ei diddymu. Hyd nes caiff y Ddeddf ei diddymu, bydd pobl agored i niwed yn parhau i gael eu gwthio ymhellach fyth oddi wrth gefnogaeth.

 

Rwy’n cefnogi’r ymgyrch i #ScraptheAct

 

Partneriaid yr ymgyrch

 

Cefnogwyr yr ymgyrch

Frontline Network logo Single Homeless Project 999 Club
Connection at St Martin St Basils
Howard League Aspire Cardinal Hume
Emmaus Action Homeless
Women in Prison Pathway ymca
Ace_of_clubs salvation_army  hjcymru
mayday_trust muslim_aid passage
cih big_issue
commons launchpad friary
cambridge_cyrenians sgyh groundswell
nacro hopeful_traders
pride_in_pill hyh
target live_life
wyhoc korban street_children
NNRF rene_cassin bcha
equally_ours just_fair equality_trust

 

Os hoffech chi i’ch sefydliad gael ei enwi fel un o gefnogwyr yr ymgyrch ar y dudalen hon, cysylltwch â ni.

Cysylltu â ni